Valberedningen

Välkommen att kontakta någon i valberedningen om du önskar engagera dig i styrelsen!

  • Som ordinarie ledamot sköter du föreningen löpande under året och som suppleant stöttar du styrelsen bland annat vid omröstning när en ordinarie ledamot ej är på plats.
  • Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång/månad.
  • Som internrevisor kontrollerar du styrelsens arbete.

Inför årsstämman 2024 består valberedningen av Malin Timan.

Comments are closed.