Mäklarinformation

Denna information riktar sig till dig som mäklare som ska förmedla en lägenhet i Brf Kransbindaren. För övriga frågor som rör överlåtelse av lägenhet, vänligen kontakta styrelsen.

Besiktning av lägenhet – undersökningsplikt
Föreningen ombesörjer ingen besiktning av lägenhet i samband med överlåtelse. Det är mäklarens uppgift att upplysa presumtiva köpare om den undersökningsplikt som råder. 

Energideklaration
Se Besiktningar.

Fastighetsbeteckning
Se Boendeinformation A-Ö.

Föreningen
Bostadsrättsföreningen bildades 2010.
Det är en äkta förening.

Förmögenhetsvärde och andelstal
Förmögenhetsvärdet får medlemmen via sin deklaration, vänligen stäm av med säljaren för att få fram uppgiften.

Försäkring
Se Boendeinformation A-Ö.

Genomfört underhåll
Se Fastighetens skick.

Medlemsansökan
Juridisk person beviljas ej medlemskap i föreningen.
Delat ägande godkänns.

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på det sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Säljaren ska även lämna nya kontaktuppgifter. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Föreningen kan komma att begära en kreditupplysning avseende sökanden.

Medlemsansökan skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, ECA Redovisning och förvaltning AB, Nybohovsgränd 11, 117 63 Stockholm.

Månadsavgift
I månadsavgiften ingår värme, vatten och förråd.

Organisationsnummer
Se Boendeinformation A-Ö.

OVK
Se Besiktningar.

Pantsättningsavgift
Se Boendeinformation A-Ö.

Radonmätning
Se Besiktningar.

Stadgar
Se Dokument.

Trappstädning
Se Boendeinformation A-Ö.

Årsredovisningar
Se Dokument.

Överlåtelseavgift
En överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet tas ut vid en försäljning. Summan betalas av köparen och läggs till vid nästa hyresavisering.

Comments are closed.