Om föreningen

Kransbindaren_20081008.jpg

Bostadsrättsföreningen Kransbindaren registrerades hos Bolagsverket 2007-01-12 och fastigheten med adress Kransbindarvägen 8-22 förvärvades 2010-06-09. De fyra byggnaderna uppfördes 1939/40 och består av 47 lägenheter, varav 46 är upplåtna med bostadsrätt och en med hyresrätt, samt sex lokaler.

Comments are closed.