Besiktningar

Energideklaration
Utförd 2009.

Energideklaration Kransbindarvägen 8-10
Energideklaration Kransbindarvägen 12-14
Energideklaration Kransbindarvägen 16-18
Energideklaration Kransbindarvägen 20-22

Radonmätning
Utförd 2011/2012

OVK-besiktning
Utförd 2018 – OVK Kransbindarvägen 8-22

Comments are closed.